Kompleksowa opieka nad pacjentem niestandardowym

Podczas szkolenia omówiona zostanie charakterystyka przyjmowania pacjenta niestandardowego, czyli takiego który wymaga szczególnej troski i uwagi podczas przyjmowania w gabinecie higieny. Przyjrzymy się chorobom, które znacząco wpływają na zmiany w jamie ustnej. Szczegółowo omówieni zostaną pacjenci wymagający: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby obarczone chorobami psychicznymi oraz zakaźnymi, chorzy na nowotwory oraz pacjenci obłożnie chorzy.

Tematy w punktach:

 • Profilaktyka u kobiety ciężarnej- gingivitis gravidarum (zapalenie dziąseł w trakcie ciąży), zabiegi profilaktyczne bezpiecznie przeprowadzane u kobiet ciężarnych, ułożenie na fotelu pacjentki w zaawansowanej ciąży, wpływ diety na prawidłowy rozwój dziecka.
 • Pacjenci w trakcie oraz po przebytej radio i chemioterapii- oral mucositis, kserostomia, produkty do profilaktyki domowej mogące wpłynąć na poprawę komfortu życia.
 • Profilaktyka pacjenta obciążonego chorobami zakaźnymi- najczęstsze zakażenia na które narażeni jesteśmy podczas pracy w gabinecie stomatologicznym, charakterystyka chorób zakaźnych (HSV, HIV,WZW, TBC, grypa, gronkowiec), metody zapobiegania zakażeniom, higieniczne i chirurgiczne mycie rąk, stosowanie środków ochrony osobistej.
 • Osoby starsze- zmiany zachodzące w jamie ustnej w procesie starzenia, charakterystyka pacjenta w podeszłym wieku, wychodzenie naprzeciw utrudnieniom manualnym, rozmowa z pacjentem starszym, instruktaż higieny jamy ustnej oraz akcesoria mogące wspomóc higienę domową, higiena uzupełnień protetycznych ruchomych.
 • Profilaktyka pacjenta obciążonego cukrzycą, zmiany w jamie ustnej powiązane z chorobą.
 • Jak zadbać o higienę jamy ustnej u pacjenta obłożnie chorego.
 • Instruktaż higieny u osób z dysfunkcją narządów ruchu.

 

Dlaczego to szkolenie?

Na żadnym innym szkoleniu nie znajdziesz tak szeroko omówionego tematu „Pacjenta niestandardowego”. Wymagającego większej uwagi oraz znajomości dodatkowych akcesoriów do higieny jamy ustnej. Pacjenta przy którym musimy wyjść naprzeciw chorobie oraz niesprawności.
Dowiesz się jakie zmiany w jamie ustnej zachodzą u osób starszych oraz z jakimi trudnościami borykają się podczas higieny domowej. Jak wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów w trakcie leczenia chemio i radioterapii.
Nauczysz się jak w bezpieczny sposób przyjmować kobietę w wysokiej ciąży oraz zabezpieczyć się przed zakażeniem w trakcie pracy przy pacjencie.
Przełamiesz lęk przed przyjmowaniem osób chorych i obciążonych.
Poznasz metody wspomagające leczenie zapalenia dziąseł i przyzębia w przebiegu chorób ogólnych.

Prowadzący: dypl. hig. Natalia Szeląg
Termin: 5 listopad 2018 10.00-17.00
Miejsce: Warszawa
Cena regularna: 500 zł
Cena do 31 października: 400 zł

 

Kurs implantologiczy Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej 

W czasie tego unikatowego szkolenia nauczysz się nowoczesnego podejścia do tematu, który staje się coraz bardziej aktualny. Całościowe spojrzenie na profilaktykę pacjenta implantologicznego wpisuje się w kanon kursów i szkoleń dedykowanych higienistkom dentystycznym. Będąc uczestnikiem Curriculum pogłębisz wiedzę na temat nowoczesnej implantologii, dowiesz się jak w najnowocześniejszy sposób postępować z pacjentem po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Utrwalisz ponadto wiedzę z zakresu chirurgii i poznasz wymagania stawiane personelowi nielekarskiemu w trakcie całego procesu leczniczego. Higienistka stomatologiczna, pracując z lekarzem implantologiem, działa zespołowo. Jej zadaniem jest pomoc lekarzowi w kreowaniu prawidłowych postaw promujących zdrowie. Bez jej udziału opieka długofalowa w przypadku pacjentów implantologicznych staje się bardzo trudna. Prawidłowo wyszkolona, okaże się bardzo pomocną osobą w zespole stomatologicznym.

Teoria:

 • Rys historyczny implantologii stomatologicznej.
 • Współczesna implantologia stomatologiczna-przegląd systemów,typy prac,sposoby osadzenia uzupełnień.
 • Rola higienistki stomatologicznej w procesie planowania, długofalowego prowadzenia pacjenta implantologicznego.
 • Przebieg wizyty higienizacyjnej pacjenta implantologicznego - badanie, na co zwracać uwagę, co jest normą a co nie, wskaźniki, wybarwianie biofilmu.
 • Piaskowanie nad i poddziąsłowe jako składowa protokołu GBT.
 • Instrumentarium pracy higienistki implantologicznej -typy końcówek, narzędzia ręczne, periodontometry.
 • Periimplantitis i perimucositis jako wyzwanie w pracy higienistki.
 • Dokumentacja  zabiegu- diagramy, zdjęcia, opis wizyty w karcie pacjenta.
 • Motywacja i instruktaż higieny domowej.
 • Błędy w Pracy higienistki.

Warsztaty:

 • Zasady pracy periodontometrami wokół implantu.
 • Sposoby ułożenia i zasady pracy końcówkami ultradźwiękowymi.
 • Zasady pracy narzędziami ręcznymi-przegląd instrumentarium.
 • Profesjonalna irygacja kieszeni-czym i w jaki sposób?
 • Aseptyka i antyseptyka w codziennej pracy higienistki.
 • Środki ochrony osobistej.
 • Błędy w instruktażu higieny jamy ustnej-najczęściej popełniane.

 

dypl. hig. Michał Kluczkowski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ciągle uśmiechnięty. Od 2008 roku związany z Kliniką Impladent MDC prowadzoną przez Adama i Magdalenę Ziemlewskich mieszczącą się w Gdańsku. Swoje zainteresowania skupia wokół profesjonalnej higienizacji pacjenta implantologicznego. Pasjonat nowoczesnej profilaktyki, chirurgii i periodontologii. Nieustannie w podróży „pociągiem do wiedzy”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w asystowaniu przy zabiegach implantologicznych oraz wiedzy zdobytej podczas pracy zawodowej nieustannie podąża w tym kierunku. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, kongresów i kursów z zakresu profilaktyki, implantologii, periodontologii i chirurgii zarówno w kraju jak i za granicą. Redaktor naczelny czasopisma Asysta Dentystyczna. Współpracuje z Wydawnictwem Elamed. Współautor książki Vademecum Asysty Dentystycznej. Nie boi się nowych wyzwań. Jest pełen empatii, potrafi słuchać.
Uczestnik międzynarodowego kongresu Europerio w Londynie w 2015 roku. Uczestnik szkolenia SDA w Szwajcarii zakończonego dyplomem Masterclass of Prophylaxis. Jest osobą otwartą ceniącą sobie profesjonalizm w myśl zasady „kto się nie rozwija ten się cofa”.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kurs implantologiczy

Kurs ortodontyczny Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej dla higienistek stomatologicznych 

 

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat ortodoncji, periodontologii oraz wzajemnych relacji tych dziedzin.
Omówiony zostanie etap przygotowania pacjenta do leczenia ortodontycznego, oraz prowadzenia go w fazie aktywnej oraz biernej leczenia ortodontycznego. Ważnym elementem szkolenia będą pacjenci z problemami periodontologicznymi w trakcie leczenia ortodontycznego.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak asystować przy zabiegach ortodontycznych.
 • Jak przygotować pacjenta do leczenia ortodontycznego.
 • Jak klasyfikować wady zgryzu.
 • Jakich pacjentów kierować na konsultacje ortodontyczne.
 • Jak powinna wyglądać profesjonalna higienizacja pacjenta ortodontycznego.
 • Jak powinna wyglądać domowa profilaktyka pacjenta ortodontycznego.
 • Jak opiekować się pacjentami ortodontycznymi z problemami periodontologicznymi.
 • Jak przygotować pacjentów periodontologicznych do leczenia ortodontycznego.
 • Jak i kiedy wykonać dokumentację fotograficzną u pacjenta ortodontycznego.
 • Jak sobie radzić z sytuacjami awaryjnymi w ortodoncji.
 • Jak wykonywać skany zębów oraz pobierać wyciski.

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie, łączy ze sobą teorię z praktyką. Szkolenie gwarantuje wzrost kompetencji i jest kolejnym szczeblem rozwoju zawodowego.

1.Rys historyczny ortodoncji w Polsce i na świecie
2.Wyzwania współczesnej ortodoncji
3.Normy zgryzowe w poszczególnych okresach rozwoju człowieka
4.Wady zgryzu i ich rozpoznawanie ( operacyjne i nieoperacyjne)
5.Zasady diagnostyki ortodontycznej
6.Podział aparatów ortodontycznych oraz zasady ich działania
7. Przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego
8. Profilaktyka wad zgryzu u dzieci
9. Okres leczenia biernego- retencja
10.Rola ortodoncji w interdyscyplinarnym leczeniu pacjenta
11.Powikłana leczenia ortodontycznego
12.Rola higienistki w przygotowaniu i leczeniu pacjentów ortodontycznych
13.Instrumentarium gabinetu ortodontycznego
14. Zasady asystowania na ,,4 ręce” z omówieniem poszczególnych zabiegów
15. Dokumentacja fotograficzna
16. Wizyty awaryjne
17. Pobieranie wyciskow alginatowych i silikonowych
18. Odlewanie modeli
19. Skanowanie zębów- alternatywa do tradycyjnych wycisków ( modele 3D)
20. Opieka nad pacjentem w okresie retencji
21. Zasady profilaktyki domowej
22. Zasady profilaktyki gabinetowej

Trenerzy:
dr Jolanta Sajkowska, dypl. hig. Anna Drobkiewicz, dypl. hig. Anita Walczak

Termin: 6-7 kwietnia 2019
Miejsce: Warszawa
Cena promocyjna do 15 marca: 999 zł
Cena regularna: 1200 zł