Szkolenia scaling i piaskowanie

Szkolenie skierowane do osób kończących naukę i rozpoczynających samodzielną pracę z pacjentem. Pozwoli poszerzyć wiedzę zdobytą w szkole i umiejętnie zastosować ją w praktyce.
Składa się z dwóch części.
Część pierwsza teoretyczna, daje skondensowaną dawkę wiedzy niezbędną higienistce.
Część druga praktyczna rozpocznie się pokazem pracy z pacjentem.

Kolejny etap części warsztatowej to samodzielna praca pod okiem trenera SDA. Każdy z uczestników ma do dyspozycji w pełni wyposażony unit i fantom.

PROGRAM
1. Budowa przyzębia
2. Diagnostyka chorób przyzębia
3. Klasyfikacja pacjenta do zabiegu
4. Wskazania i przeciwskazania
5. Technika zabiegu higienizacyjnego, zasady pracy scalerem i piaskarką
6. Zalecenia pozabiegowe

Trenerzy: dypl.hig.stom. Magdalena Michałowska, dypl.hig.stom. Olga Grabowska
Termin: 8 grudnia 2018 Warszawa

Koszt: 399 zł