Rodzaje członkostwa

Członkowie stowarzyszenia PAPS dzielą się na:

Wspierających

Aby zostać członkiem wspierającym należy:

 1. Uzyskać rekomendację dwóch członków aktywnych, którzy znają osiągnięcia zawodowe rekomendowanego kandydata.
 2. Zapoznać się ze statutem, misją oraz celami PAPS.
  (misja i cele)
 3. Wypełnić oraz wysłać deklarację członkowską, potwierdzenie uzyskania dyplomu higienistki stomatologicznej lub lekarza dentysty.
  (deklaracja)
 4. Proszę o wysłanie deklaracji drogą mailową na adres info@paps.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres stowarzyszenia.
 5. Opłacenie składki członkowskiej, która na rok 2017 wynosi 300 zł oraz jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. W ramach opłaty wpisowej każdy dostaje legitymację członkowską oraz zestaw powitalny PAPS.
dołącz do nas

Aktywnych

Aby zostać członkiem aktywnym należy:

 1. Posiadać co najmniej 2 lata stażu jako członek wspierający.
 2. Udokumentować 5 lat pracy zawodowej na stanowisku higienistki stomatologicznej.
 3. Ukończyć kurs podstawowy oraz rozszerzony PAPS.
 4. Przedstawić portfolio pracy z pacjentem.
 5. Pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną z zarządem PAPS.
 6. Uzyskać 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

Honorowych

Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba, która wniosła swój znaczący udział w rozwój lub działania Stowarzyszenia oraz promowanie zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce i na świecie. Nadanie godności członka honorowego zostaje podjęte w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zarządu PAPS.

Dożywotnich

Członkiem dożywotnim może zostać:

 1. Osoba, która jest członkiem aktywnym przez okres co najmniej 10 lat.
 2. Osoba, która przerwała pracę zawodową (emerytura, renta) lub osiągnęła wiek 65 lat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontakt z biurem PAPS.

Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

ul. Chmielna 2 lok. 31
00 - 020 Warszawa

nr konta
21 1240 1040 1111 0010 8371 6323

Bank PEKAO SA

+48 791 070 046

info@paps.org.pl

czlonkostwo@paps.org.pl