Nowości

31/10/2017

Sesja satelitarna PAPS na III Kongresie Meet the Master

Zapraszamy Higienistki i Asystentki Stomatologiczne do udziału w sesji warsztatów praktycznych towarzyszących III edycji Meet the Master.
Satelitarna sesja to dwa dni nauki pod okiem specjalistów.

Rejestracja na sesję warsztatową uprawnia do udziału w dwóch wybranych warsztatach z trzech dostępnych podczas dwudniowej sesji.

Warsztat I: Understanding periodontal and peri-implant disease and its management

Prowadzący: Deepak Simkhada (warsztat prowadzony w języku angielskim, tłumaczony konsekutywnie)
(grupa A: sobota, 9 grudnia, godz. 09.30-12.30, grupa B: sobota, 9 grudnia. godz. 13.30 – 16.30)

Warsztat II: Guided Biofim Therapy – protokół postępowania terapeutycznego.
Prowadzący: dypl. hig. Magdalena Michałowska
(grupa A: piątek, 9 grudnia, godz. 13.30-16.30, grupa B: sobota, 9 grudnia. godz. 09.30 – 12.30)

Warsztat III: Idealna wizyta higienizacyjna pacjenta implanto-protetycznego
Prowadzący: dypl. hig. Karolina Kopciewicz – Kozicka, dypl. hig. Jolanta Bartoszuk
(grupa A: sobota, 8 grudnia, godz. 09.30-12.30, grupa B: piątek, 8 grudnia. godz. 13.30 – 16.30)

Podczas rejestracji prosimy o podanie wybranych warsztatów, np. warsztat I grupa A, warsztat II gruba B, etc. maksymalna liczna uczestników.

* miejsca w poszczególnych grupach przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danej grupy w przypadku kiedy liczba zgłoszeń nie osiągnie wymaganego minimum.

Zapisy oraz dodatkowe informacje:
http://meetthemaster3.pl