Patrząc w przyszłość, zapraszamy nowych członków do współtworzenia Akademii.

Aby zostać członkiem wspierającym należy:

  • Uzyskać rekomendację dwóch członków aktywnych, którzy znają osiągnięcia zawodowe kandydata.
  • Zapoznać się ze statutem, misją oraz celami PAPS.
  • Wypełnić oraz wysłać deklarację członkowską, potwierdzenie uzyskania dyplomu higienistki stomatologicznej lub lekarza dentysty.
  • Wysłać deklarację drogą mailową na adres info@paps.org.pl.
  • Opłacić składkę członkowską, która na rok wynosi 300 zł.
  • W ramach opłaty wpisowej każdy dostaje legitymację członkowską oraz ubezpieczenie OC.
  • Wszystkie wpłaty członkowskie będą księgowane na koniec miesiąca, wtedy też wystawiane będą polisy OC.

Jak dołączyć
Deklaracja członkowska