Cele

Celem Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej jest zapewnienie przestrzeni do edukacji, integracji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami. Doroczny, ogólnopolski kongres jest jednym z filarów programu wspierania rozwoju zawodowego higienistek stomatologicznych. Przygotowaliśmy kompleksowy cykl edukacji uzupełniającej, oparty na światowych standardach pracy z pacjentem oraz modelach współpracy lekarza z higienistką. Chcemy stworzyć coś wyjątkowego.

Chcemy czegoś co ma wyższą wartość wykraczającą znacznie poza ramy powszechnie utartego zawodu higienistki. Czegoś ponad kamień i osad…

Cele Polskiej Akademii
Profilaktyki Stomatologicznej

Propagowanie wysokiego standardu w higienie i profilaktyce stomatologicznej z uwzględnieniem zdrowia całego organizmu.

Zwrócenie szczególnej uwagi na osiągnięcie celów higieny stomatologicznej jako elementu interdyscyplinarnego leczenia pacjentów.
Uświadomienie społeczeństwu założeń, metod oraz technik pracy higienistki stomatologicznej.

Zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oraz wpływ domowej profilaktyki na zdrowie jamy ustnej oraz powodzenie leczenia stomatologicznego.

Współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie prowadzenia pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Współpraca z organizacjami, jednostkami administracyjnymi, Ministerstwem Zdrowia, w zakresie tworzenia programów profilaktyki zdrowia oraz regulacji prawnych naszego zawodu.

Promowanie idei kształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Integracja środowiska zawodowego przez wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej.

Podnoszenie rangi oraz prestiżu zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce.

Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

ul. Chmielna 2 lok. 31
00 - 020 Warszawa

nr konta
52 1240 1040 1111 0010 7176 5074

+48 791 070 046

info@paps.org.pl