Lista członków

No. Name Number Active member Member Since Valid thru
1 Bagińska Marta  000 000 101 2017 02/2018
2 Baranowska Jolanta 000 000 123 2017 02/2018
3 Baranowska Kinga 000 000 102 2017 02/2018
4 Bartoszuk Jolanta 000 000 103 2017 02/2018
5 Berezowska Magdalena 000 000 003 2016 02/2018
6 Cesarz Marzena 000 000 006 2016 02/2018
7 Drobkiewicz Anna 000 000 007 2016 02/2018
8 Dudek Patrycja 000 000 107 2017 02/2018
9 Dławichowska Karolina 000 000 120 2017 02/2018
10 Gajdzik Agnieszka 000 000 104 2017 02/2018
11 Grabowska Olga 000 000 008 2016 02/2018
12 Grzyska Dorota 000 000 118 2017 02/2018
13 Górecka Magdalena 000 000 105 2017 02/2018
14 Jakóbik Krzysztof 000 000 106 2017 02/2018
15 Jończyk Monika 000 000 117 2017 02/2018
16 Kluczkowski Michał 000 000 004 2016 02/2018
17 Kopciewicz Karolina 000 000 108 2017 02/2018
18 Kraus Eliza 000 000 127 2017 02/2018
19 Kropidłowska Anna 000 000 109 2017 02/2018
20 Kąkol Beata 000 000 121 2017 02/2018
21 Michałowska Magdalena 000 000 002 2016 02/2018
22 Mintzberg-Wachowicz Paulina 000 000 110 2017 02/2018
23 Ostrowska Katarzyna 000 000 111 2017 02/2018
24 Rzadkiewicz Agnieszka 000 000 115 2017 02/2018
25 Sokołowska Izabela 000 000 128 2017 02/2018
26 Somla Celina 000 000 125 2017 02/2018
27 Staroń Paulina 000 000 116 2017 02/2018
28 Stec Małgorzata 000 000 112 2017 02/2018
29 Suszyńska Magdalena 000 000 113 2017 02/2018
30 Szeląg Natalia 000 000 005 2016 02/2018
31 Szymańska Ewelina 000 000 126 2017 02/2018
32 Walczak Anita 000 000 001 2016 02/2018
33 Warszawska Anna 000 000 124 2017 02/2018
34 Weihönig Jagoda 000 000 114 2017 02/2018
Nazwisko Imię - członek honorowy