Dlaczego warto przystąpić do PAPS?

Wspieramy Twój rozwój zawodowy.

Masz szanse przynależność do elitarnej grupy specjalistów i wpływać na sytuację naszego zawodu.

Dajemy Ci dostęp do najlepszych szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy wykładowców.

Dostęp do materiałów wydawniczych PAPS.

Możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz opieka merytoryczna.

Preferencyjne warunki udziału w kongresach oraz szkoleniach organizowanych przez PAPS.

Preferencyjne warunki OC dla higienistki stomatologicznej.

Posiadanie legitymacji przynależności do Stowarzyszenia.

Możliwość korzystania z rekomendacji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

ul. Chmielna 2 lok. 31
00 - 020 Warszawa

+48 791 070 046

info@paps.org.pl