Curriculum Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej

Kurs Dla Higienistek Stomatologicznych

Celem Curriculum Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej jest zapewnienie kompleksowego szkolenia, które zbuduje Twój profesjonalizm. Głównym obszarem nauki jest periodontologia, która zawiera również temat higienizacji i opieki nad pacjentami implantologicznymi, ergonomię pracy higienistki, motywacji i edukacji pacjenta oraz pierwszą pomoc w gabinecie stomatologicznym. Program oparty jest na światowych standardach pracy higienistki z pacjentem oraz modelach współpracy lekarza z higienistką.
Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz zabiegi z pacjentami pod okiem specjalistów.
Chcemy zaoferować Ci coś wyjątkowego, coś co zmieni Twoje zawodowe życie.
Program Curriculum daje wiedzę oraz umiejętności wykraczające poza tradycyjne programy kształcenia higienistek w Polsce.

 

Wykładowcy

dr n. med. Anna Skurska

Pani Doktor jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2006 roku pracuje w Zakładzie Chorób Przyzębia UMB. Jest specjalistą periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. Uczestniczyła w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem PTS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. To autorka kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień zjazdowych. Zajmuje się leczeniem chirurgicznym, głównie periodontologicznym leczeniem regeneracyjnym i chirurgią plastyczną tkanek miękkich oraz stomatologią zachowawczą.

dr Wojciech Ryncarz

Doktor należy do lekarzy – pionierów, którzy w Polsce wprowadzili leczenie implantologiczne. Swoich pierwszych pacjentów implantologicznych prowadzi od 1992 roku. Specjalizuje się w kompleksowych pracach, mających na celu rekonstrukcję braków zębowych i poprawę estetyki uśmiechu. Jest prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.
Uzyskał tytuł Master Of Science w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie we Frankfurcie. Ukończył studia podyplomowe u dr Johna C. Koisa w Centrum Edukacji w Seattle (USA). Obecnie dużo czasu poświęca też na przekazywanie swej wiedzy młodszym pokoleniom.

dr n. med. Jacek Iracki

Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizacja - stomatologia zachowawcza, główne zainteresowania: wybielanie zębów, profilaktyka próchnicy i endodoncja. Właściciel prywatnej kliniki w Warszawie.
Obronił pracę doktorską nt. przyswajania jonów fluoru przez szkliwo, autor licznych publikacji, wieloletni praktyk. 
Autor wykładów w kraju i za granicą (m.in. w Armenii, Białorusi , USA i Wielkiej Brytanii).

dypl. hig. Anita Walczak

Prezydent Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Dyplomowana higienistka stomatologiczna, studentka nauk o Zarządzaniu. Na co dzień spełnia się w pracy z ludźmi, dbając o ich piękne uśmiechy. Ma bogate doświadczenie w pracy z pacjentami pracując w prestiżowych klinikach na terenie całego kraju. Oprócz pracy klinicznej prowadzi działalność edukacyjną m.in. specjalistyczny blog dla higienistek oraz blog dla pacjentów, publikuje artykuły oraz case study w czasopismach branżowych. Trener Swiss Dental Academy.
Sukcesywnie przechodząc wszystkie etapy kariery pracowała na takich stanowiskach jak menager kliniki stomatologicznej, specjalista ds. marketingu w centrum stomatologicznym, koordynator zespołu higienistek, higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.
Nieodłącznym elementem w jej pracy jest aparat fotograficzny, lupy oraz mikroskop stomatologiczny. W codziennej praktyce wykorzystuje nowoczesne możliwości laserów stomatologicznych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje, uczestniczy w wielu szkoleniach i konferencjach.

dypl. hig. Magdalena Michałowska

Jest członkiem i wiceprezydentem Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. To dyplomowana higienistka stomatologiczna z 20 letnim doświadczeniem. Jest trenerem Swiss Dental Academy i prowadzi szkolenia z zakresu zaawansowanej profesjonalnej higienizacji pacjenta. Od wielu zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką u dzieci i dorosłych. Jej doświadczenie zawodowe pozwala jej na pracę z nawet najbardziej wymagającym pacjentem. Pracuje w renomowanych warszawskich klinikach z wybitnymi specjalistami. Prowadzi własną firmę. Publikuje artykuły w czasopismach branżowych. Współpracuje z firmami medycznymi jako konsultant.

dypl. hig. Marzena Cesarz

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 10 lat jest związana Centrum Medycznym Mayo-Dent w Dąbrowie Górniczej, gdzie koordynuje pracę personelu medycznego, a jednocześnie przeprowadza zabiegi z zakresu profilaktyki i higieny dzieci i dorosłych, zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej jak i całej opieki po zabiegowej. Jest uczestniczką i prelegentką licznych konferencji, sympozjów, targów stomatologicznych oraz warsztatów. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs doszkalający w Szwajcarii organizowany przez Swiss Dental Academy uzyskując dyplom Prophylaxis Master. Współpracuje z firmą Philips jako konsultant medyczny, prowadząc szkolenia z zakresu wybielania zębów.

Grupa ratownictwa medycznego K1

Skład Grupy stanowią wyłącznie Specjaliści Ratownictwa Medycznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych odbiorców. Stała działalność w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Pogotowiu Ratunkowym, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i innych instytucjach sprawiają, że to nie tylko teoretycy, lecz najważniejsza dla nich jest praktyka. Dzięki temu na szkoleniach omawiają realne sytuacje, które zdarzają się na co dzień i mogą przytrafić się każdemu z nas.

Moduł I

Periodontologia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu anatomii, patomechanizmu chorób przyzębia, diagnostyki, profilaktyki oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta periodontologicznego i implantologicznego. Kurs ten jest skierowany do osób, które chcą powiększać swoją wiedzę, aby stać się specjalistą w tym, co robią.

W trakcie kursu dowiesz się:

 • Jak przeprowadzić prawidłowe badanie pacjenta.
 • Jaki jest podział i charakterystyka chorób przyzębia.
 • Jak oceniać i analizować zdjęcia pantomograficzne, tomograficzne i rentgenowskie.
 • Nauczysz się jak wykonać prawidłowy status periodontologiczny.
 • Które wskaźniki są niezbędne w trakcie Twojej pracy z pacjentem.
 • Poznasz patologiczne stany w jamie ustnej.
 • Poznasz czynniki ryzyka chorób przyzębia.

Drugi dzień zjazdu poświęcony będzie na zajęcia praktyczne z periodontologii.

Moduł II

Implantologia

Dzięki temu szkoleniu będziesz mogła aktywnie uczestniczyć w zabiegach implantacji ze swoim lekarzem. Nauczysz się tez prowadzić pacjenta po zabiegu implantacji i protetyki implantologicznej.

Na szkoleniu poznasz:

 • Podstawy gojenia się kości i osteointegracji.
 • Podstawy postępowania aseptycznego.
 • Procedury chirurgiczne od strony asysty.
 • Instrumentarium niezbędne do zabiegów chirurgiczno-implantologicznych.
 • Anatomię tkanek wokół implantu.
 • Jak powinny przebiegać wizyty kontrolne po implantacji.
 • Jak powinna wyglądać higienizacja pacjenta implantologicznego.

Moduł III

Swiss Dental Academy - Nowoczesna Profilaktyka

Na szkoleniu poznasz najnowsze protokoły postępowania w profilaktyce, pogłębisz swoją wiedzę teoretyczną i sprawdzisz swój warsztat praktyczny.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz najnowszy protokół higienizacyjny Guided Biofilm Therapy stosowany w wielu krajach.
 • Dowiesz się jak bezpiecznie wykonać zabieg piaskowania nad- i pod-dziąsłowego.
 • Poznasz zasady pracy końcówkami ultradźwiękowymi.
 • Nauczysz się prawidłowej techniki oczyszczania implantów.
 • Zapoznasz się z rodzajami piasków profilaktycznych i z zasadami ich stosowania.
 • Przekonasz się, że zabieg higienizacji nie musi być inwazyjny i bolesny.

Warsztat:

 • Samodzielna praca na unitach i fantomach urządzeniami firmy EMS.
 • Samodzielna praca pod opieką instruktora z pacjentem.

Moduł IV

Motywacja pacjenta

Celem szkolenia jest przedstawienie gotowych, sprawdzonych rozwiązań organizacji wizyty higienizacyjnej oraz sposób motywacji pacjenta do zmiany nawyków, regularnych wizyt higienizacyjnych oraz kontrolnych.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz schemat profesjonalnej wizyty higienizacyjnej.
 • Nauczysz się skutecznie komunikować z pacjentem.
 • Poznasz zasady dobrego instruktażu.
 • Dowiesz się jak motywować pacjenta.
 • Poznasz psychologiczne aspekty pracy z pacjentem.
 • Dowiesz się jak sobie radzić z trudnym pacjentem.

Warsztat:

Podstawą będą ćwiczenia praktyczne, praca w grupach oraz case study.

Moduł V

Ergonomia w pracy higienistki

Na szkoleniu poznasz jak wieloaspektowa jest rola asysty we wszystkich procedurach klinicznych i poza klinicznych.

Dowiesz się:

 • Jaka jest motoryka ruchu w stomatologii.
 • Jakie są klasy ruchu.
 • Poznasz zasadę równoległości i pięciu zmian.
 • Poznasz metody pracy zespołowej na 4 ręce.
 • Strefy pracy zespołu stomatologicznego.
 • Obciążenia statyczne i dynamiczne.
 • Obciążenia poszczególnych układów operatora i asysty.
 • Ergonomiczne kryteria podstawowego wyposażenia gabinetów do pracy na 4 ręce.
 • Poznasz technikę pracy na 6 rąk z zastosowaniem pomocy optycznych.

Warsztat:

Praktyczne zajęcia w grupach przy fantomach.

Moduł VI

Wybielanie zębów

Celem szkolenia jest omówienie różnych technik wybielania zębów dostępnych na rynku.

Podczas szkolenia:

 • Nauczysz się jak bezpiecznie wybielać zęby.
 • Dowiesz się jak dobrać metodę do oczekiwań pacjentów.
 • Dowiesz się czy u dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży możemy przeprowadzać zabieg wybielania.
 • Dowiesz się jak zakwalifikować pacjenta do zabiegu.
 • Dowiesz się jak zwiększyć zadowolenie pacjentów z zabiegów wybielania zębów.
 • Poznasz metody i preparaty bezpieczne i zgodne z prawem w Polsce.
 • Nauczysz się jak sobie radzić z nadwrażliwością.

Moduł VII

Pierwsza pomoc

Celem szkolenia jest poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w gabinecie.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jaki sprzęt do ratowania życia jest niezbędny w gabinecie stomatologicznym.
 • Jak powinna być wyposażona apteczka w gabinecie.
 • Jakie są najczęstsze stany zagrożenia życia.
 • Jakie są aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Jak zareagować w sytuacjach zagrożenia życia.
 • Jak rozpoznać wstrząs anafilaktyczny.
 • Jak prawidłowo użyć defibrylatora.

Informacje

Curriculum Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje 3 dwudniowe zjazdy. Zajęcia pierwszego dnia odbywają się w godzinach 10.00-18.00, a drugiego 9.00-17.00 w sali szkoleniowej W&H Poland w Warszawie na ul. Tukana 3B.
W ramach opłaty szkoleniowej zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Regularna cena kursu to 3999 zł.
Płatność za szkolenie rozkładamy na dwie raty.
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.

Edycja IV
I zjazd 27-28.10.2018
II zjazd 24-25.11.2018
III zjazd 12-13.01.2019

Cena wczesnej rejestracji to 3199 zł do 15.10.2018.

Poznaj opinię innych uczestników